Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (2024)

 • Register

 • emailinfo@svs-inburgering.nl
 • telefoon0307115684

Aanmelden

Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden zijn.

Online aanmeldens

Download:

 • Geen eindgesprek bij DUO nodig
 • Professioneel ingerichte klaslokalen
 • Leerzame excursies
 • Hoog slagingspercentage

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Sinds 1 januari 2015 is Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) onderdeelvan het inburgeringsexamen. Ook als u het Staatsexamen NT2 gaat afleggen, moet u deelnemen aan het ONA examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en werkervaring in het land waar u vandaan komt. We onderzoeken samen wat uw kwaliteiten zijn en wat uw wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Een aantal onderdelen van de ONA module zijn het maken van een cv, het zoeken naar geschikte vacatures en het opstellen van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en heeft u voldaan aan de urennorm van DUO. U hoeft geen eindgesprek te voeren bij DUO. U bent na afloop van deze module geslaagd voor het onderdeel ONA! Maar u bent ook in staat om zelf een baan te vinden in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.

Module ONA

 • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) | 2 maanden (64 uur) | Prijs module: € 950
 • De vermelde tarieven zijn inclusief alle kosten. De boeken en overig lesmateriaal ontvangt u van de school. Er worden geen kosten voor de intake of inschrijfkosten gerekend. Exclusief examenkosten DUO.
Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (3)
  Vrijstelling voor ONA examen

  Sinds 26 april 2019 worden inburgeringsplichtigen die een betaalde baan hebben vrijgesteld van het examenonderdeel ONA. De voorwaarden zijn: U hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt, u werkte in loondienst en uwerkte minstens 48 uur per maand.

  Meer informatie hierover kunt u vinden op de website: https://inburgeren.nl/nieuwe-regels-ona.jsp

  Duur 2 maanden

  Modules ONA
  Excursie

  Kosten vanaf: € 950

  Start nu

  • Cursusonderdelen
  • Toetsen en examens
  • Uitgebreide cursusinformatie
  • Cursus kosten
  • Lesmateriaal

  Cursusonderdelen

  • Intake
   • Vrijblijvend advies + offerte
  • Lessen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
  • Huiswerkopdrachten praktijk
  • Huiswerkopdrachten theorie
  • Deelname aan leuke en leerzame workshops en excursies

  Toetsen en examens

  • Samenstellen portfolio
  • Examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

  Uitgebreide cursusinformatie

  • Startniveau en eindniveau
   Het vereiste startniveau is A2. Indien u nog niet op niveau A2 zit kunt u bijvoorbeeld eerst de cursusA0 naar A2 volgen. U kunt ook kiezen voor de cursusA0 naar B1. In het intake gesprek kijken we goed naar uw startniveau. Nadat u de cursus heeft doorlopen bent u geslaagd voor het onderdeel ONA.
  • Samenstelling van de groep
   De groepen worden samengesteld op basis van taalniveau en voor zover mogelijk op opleidingsniveau en einddoel (inburgeringsexamen/staatsexamen).
  • Groepsgrootte
   De grootte van de cursusgroep is maximaal 14 cursisten
  • Gecertificeerd NT2 docent
   U krijgt les van gecertificeerde docenten NT2 (speciaal opgeleide docenten). U heeft één of twee vaste docenten gedurende de cursus.
  • Vaste, hom*ogene groepen
   U krijgt les in een zorgvuldig samengestelde groep cursisten die gedurende de cursus vast blijft. In de groep zitten cursisten van vergelijkbaar niveau.
  • Intensiviteit
   De frequentie van de aangeboden cursus is: 3 dagdelen van 3 uren per week. U ontvangt een cursusrooster voor de volledige cursus bij aanvang van de cursus.
  • Begeleiding
   U krijgt per lesweek 9 uren begeleiding door een docent (contactonderwijs). U krijgt daarnaast een persoonlijke begeleider toegewezen waarbij de cursist met vragen over de opleiding, de organisatie of andere vragen terecht kan. Dit kan een ander persoon zijn dan de inburgeringsdocent. In principe kunt u gedurende de cursus gebruik maken van 2,5 effectieve uren persoonlijke begeleiding.
  • Na afloop van de cursus
   Na het doorlopen van de cursus heeft u het ONA portfolio opgesteld en bent u geslaagd voor het onderdeel ONA. Indien nodig kunt u hierna of gelijktijdig de cursus Kennis van de Nederlandse maatschappijvolgen om uw inburgering compleet te maken. Kijk ook eens bij onzevolledige inburgeringscursussen, deze bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor het voldoen aan uw inburgeringsplicht in één pakket.
  • Voortgangsmeting
   Gedurende en aan het eind van de cursus wordt uw portfolio beoordeeld. Er wordt bekeken of het voldoende is om op te gaan voor het ONA examen. Indien nodig wordt u ondersteund om uw portfolio bij te spijkeren.
  • Werkvormen
   Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt. U krijgt ten eerste les in klas met andere cursisten. Daarnaast krijgt u huiswerk dat u alleen of samen met een andere cursist kunt maken. Dit huiswerk kan zowel op papier als op de computer zijn (online). U kunt gebruik maken van de online leeromgeving om uw vaardigheden verder aan te scherpen en meer te oefenen. Ook worden er praktijkopdrachten gegeven die u samen met andere cursisten kunt doen. Tot slot worden er regelmatig workshops en excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam. U kunt zich hierop inschrijven als u dat wilt. Eventuele kosten die hier aan verbonden zijn, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Deelname aan de georganiseerde workshops en praktijkopdracht zit wel bij de cursusprijs inbegrepen.
  • Inspanningsverplichting
   Wij kunnen u niet verplichten om iedere les naar school te komen, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u wilt slagen voor het ONA examen dan is het wel belangrijk om te weten dat u dan ten minste 100% van de lessen heeft gevolgd en dat u actief heeft meegedaan in klas. Ook wordt er van u verwacht dat u het huiswerk maakt en deelneemt aan de praktijkopdrachten. Alleen dan kunt u het ONA examen behalen na afloop van de cursus.
  • Examen doen
   Wanneer uw portfolio goedgekeurs is bent u geslaagd voor het onderdeel ONA. U hoeft geen examen bij DUO te doen. Kijk voor meer informatie over het examen op https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp.
  • Duur cursus
   De hele cursus duurt minimaal 8 weken. U krijgt 3 keer per week les. Als u door bijvoorbeeld ziekte een tijdje niet naar school kunt komen kan de cursus voor u langer dan 8 weken duren.
  • Zelfstudie
   Onderdeel van de cursus is dat u huiswerkopdrachten maakt. Per week moet u rekening houden met 5 tot 10 uur zelfstudie, maar u mag natuurlijk altijd meer doen. Het huiswerk bevat opdrachten als lezen, schrijven, online oefenen en praktijkopdrachten.
  • Aanmelden
   Ga naar de aanmeldpagina en vul het aanmeldformulier in om u aan te melden voor de cursus Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Wij zullen u naar aanleiding van uw aanmelding uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we uw wensen en uw mogelijkheden. Als blijkt dat een andere cursus van onze school voor u beter geschikt is dan kunt u nog altijd overstappen. Wilt u liever telefonisch aanmelden en/of overleggen? Ga dan naar onze contact pagina. U kunt daar spreken met een van onze medewerkers, ook in het Engels, Tigrinya of Arabisch.

  Cursus kosten

  De kosten voor de cursus bestaan uit de kosten voor het lesmateriaal en de kosten voor de lessen. De cursus ONA volgt u voor € 950 (alle kosten inbegrepen). Wilt u ook de module KNM volgen? Dan worden de kosten hoger. Hieronder staan de kosten per module beschreven (kosten zijn inclusief de kosten voor het lesmateriaal en overige kosten).

  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt:
   64 lesuren – € 950
  • Kennis van de Nederlandse maatschappij:
   54 lesuren – € 880

  Per maand, achteraf betalen (ook met een DUO lening)

  De kosten voor de cursus worden per maand, achteraf inrekening gebracht. U ontvangt hiervan een factuur waarop staat gespecificeerd hoeveel lessen en welke lesmaterialen in rekening zijn gebracht en over welke periode dit gaat. Als u de factuur met een lening van DUO wilt betalen dan leveren wij de factuur ook digitaal bij DUO aan. U kunt dan via mijn.inburgering.nl de factuur inzien en betalen vanuit uw lening.

  Lesmateriaal

  Tijdens de cursus maken we gebruik van een aantal boeken. Daarnaast wordt er in de klas extra lesmateriaal aangereikt door de docent en krijgt u extra huiswerk mee. De aanschaf van de boeken zit bij de cursusprijs inbegrepen, u ontvangt de volgende boeken van de school (welke boeken u ontvangt is afhankelijk van de samenstelling van de cursusgroep – opleidingsachtergrond):

  E-learning

  Bij onze lesmethodes wordt een e-learning omgeving geleverd. Hiermee kunt u thuis extra oefenen en huiswerkopdrachten maken. U heeft hiervoor een computer nodig.

  Aanmelden is vrijblijvend en eenvoudigHoe werkt aanmelden?

  • 1 Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (4)

   Online aanmelden

   Vul het aanmeldformulier in op onze website. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek en taaltoets.

  • 2 Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (5)

   Advies en offerte

   Na het intakegesprek en de toets krijgt u een persoonlijk en vrijblijvend advies en aanbod voor het volgen van een cursus.

  • 3 Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (6)

   Start met de cursus

   Als u het aanbod accepteert kunt u starten met de cursus. Dat was het!

  Nu aanmelden

  • Excursie inburgering Nieuwegein

   Op weg naar een bedrijfsbezoek in Utrecht!

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (7)
  • ONA cursus

   Cursusgroep ONA is geslaagd voor het examen, gefeliciteerd!

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (8)
  • Excursie Utrecht

   Staatsexamen cursisten gaan op excursie in de stad Utrecht.

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (9)
  • Bedrijfsbezoek PicNic

   Op bezoek bij Picnic in Utrecht met een groep.

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (10)
  • Proeven aan het vak

   Een groep cursisten loopt een dag mee in de.

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (11)
  • Excursie museum Gouda

   Op bezoek bij het lokale museum in Gouda.

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (12)
  • Excursie naar het gemeentehuis

   Het gemeentehuis leren kennen met een groep cursisten.

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (13)
  • Uitje met de klas

   De cursisten sluiten de cursus feestelijk af met hun.

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (14)
  • Bedrijfsbezoek Bouwmensen

   Oriënteren op een baan in de bouw bij Bouwmensen.

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (15)
  • Duaal inburgeringstraject

   Nederlands leren, vaktaal en werkervaring opdoen: duaal inburgeren!

   Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (16)

  Onze partners:

  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (17)
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (18)
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (19)
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (20)
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (21)
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (22)
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (23)

  Bel ons Aanmelden

  Privacy-instellingen

  Deze site gebruikt functionele cookies en externe scripts om uw ervaring te verbeteren. Welke cookies en scripts worden gebruikt en hoe deze je bezoek beïnvloeden, wordt aan de linkerkant gespecificeerd. Je kunt je instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Je keuzes hebben geen invloed op uw bezoek.

  NOTITIE: Deze instellingen zijn alleen geldig voor de browser en het apparaat dat je nu gebruikt.

  Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) » SVS Inburgering - Taal Cultuur Werk (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Zonia Mosciski DO

  Last Updated:

  Views: 6124

  Rating: 4 / 5 (71 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Zonia Mosciski DO

  Birthday: 1996-05-16

  Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

  Phone: +2613987384138

  Job: Chief Retail Officer

  Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

  Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.