Spacebar Counter - Spacebar Speed Test | Easy CPS Test (2024)

Zagraj w grę, dotykając przycisku odtwarzania i naciskając spację tak szybko, jak to możliwe, aby osiągnąć wysoki wynik.

Z dumą zapraszamy naszych użytkowników do zaprezentowania tutaj licznika spacji. Naciśnij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć grę i cieszyć się grą. Naciśnij klawisz spacji szybko i szybko, aby uzyskać jak najwyższy wynik HPS. Gra jest bardzo ekscytująca, aby cieszyć się pełną prędkością.

TEST PRĘDKOŚCI KLIKNIĘCIA | TEST CPS

Wyzwania ograniczają umiejętność klikania spacją w grze w czasie rzeczywistym w rezerwie. Jednak przenosi twoje umiejętności na wyższy poziom klikania z wyższością.

Ponadto gra lub test ocenia liczbę kliknięć w stosunku do liczby sekund. Zwykle oblicza kliknięcia w stosunku do 5 sekund. Jeśli chcesz wygrać i ustanowić rekord świata, marnotrawstwo może zepsuć twoje rangi HPS. Jednak zacznij grać w niesamowitą grę licznika Spacebar bez psucia czasu i rangi.

Jednak testowanie klawiatury pomaga wybrać najlepszą i najbardziej wydajną klawiaturę do grania na niej. W szczególności sprawdź spację, a jeśli znajdziesz opóźnienie w kliknięciu, przypisz kliknięcie, aby natychmiast je zastąpić.

Co więcej, możesz sprawdzić wydajność swojej myszy za pomocą tego samego testu i ocenić poziom kliknięć po rozegraniu gry. Sprawdź więc szybkość klikania swojego urządzenia, niezależnie od tego, czy jest to mysz, czy klawiatura, za pomocą tego licznika klikania spacji. I możesz spróbować Kliknij Test prędkości aby znaleźć liczbę kliknięć, jaką możesz uzyskać na sekundę.

Test prędkości spacji online

Ciekawskiemu użytkownikowi wystarczy rzucić wyzwanie, aby sprawdzić swoje granice. Jednak gra licznikowa Spacebar jest idealna do uzyskania kopa na start. Możesz więc zdobyć wysoką pozycję w liczniku kliknięć spacji.

Odtąd nie musisz pobierać żadnej aplikacji ani instalować żadnej aplikacji do gier, aby sprawdzić kliknij licznik do ulepszenia strony internetowej nie jest wymagane żadne oprogramowanie. Jedyne, co powinieneś mieć w tej aplikacji, to szybkie połączenie internetowe.

Spacebar Counter - Spacebar Speed Test | Easy CPS Test (1)

Spacja TikTok Challenge

W dzisiejszych czasach pojawiają się wyzwania TIK Tok często. Podczas gdy ludzie rzucają nowe trendy w tworzeniu filmów, lubią też udostępniać filmy z gry. Dlatego gracze klikający udostępniają kartę wyników i wideo z gry klikającej z tagami wyzwania TikTok Spacebar.

Czy chcesz zostać mistrzem spacji?

Podczas klikania licznik spacji jest najlepszą i najbardziej autentyczną metodą dokładnego mierzenia szybkości kliknięć. Więc stukaj szybko palcami bez obaw i osiągnij swoją pozycję w liczniku gier. Dlatego możesz grać w trybie PVP z graczami z całego świata, aby uzyskać wysokie wyniki! Tablica liderów pokazuje odpowiednio rangę.

Szybkie gry pozwalają zdobywać więcej punktów, więc nie wahaj się szybko klikać w grę ze spacją. Jeśli jednak nie możesz się doczekać zabawy z grą, ta gra jest idealna dla Ciebie, który jest podekscytowany poprawą swoich umiejętności w grach. Podczas gdy prosty wygląd sprawia, że gra jest akceptowalna, jej łatwa strategia przyciąga uwagę użytkownika.

Funkcje licznika spacji

Prosty interfejs przyciąga do niego więcej użytkowników, a przyzwoity projekt przykuwa uwagę użytkownika na długi czas. Co więcej, ta korzystna gra pomaga skupić się na klikaniu spacją i pozwala dać z siebie wszystko przeciwnikowi w grze w czasie rzeczywistym.

Co więcej, Spacja Clicker Counter pomaga zwiększyć szybkość klikania i postępu graczy. Jednak gracz może skakać lub strzelać częściej niż kiedykolwiek wcześniej w grze. Użyj więc klawisza i przeskocz wszystkie przeszkody w grze. Gra jest konkurencyjna. Oferuje stopnie do osiągnięcia w grze.

Jeszcze kilka funkcji

EasyCPSTest to wyjątkowa gra, która prowadzi umiejętność klikania na wyższy poziom wydajności podczas używania Przycisk myszy lub Spacja na klawiaturze.

  • Prawdopodobnie gracze mogą udostępniać wyniki swoim znajomym w mediach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook i Whatsapp. Dzielą się kartą wyników lub rankingiem HPS i rzucają wyzwanie znajomym lub przeciwnikom jednym kliknięciem. Co istotne, użytkownicy mogą analizować wyniki i oceniać postępy w grze w klikanie.
  • Zwykle gracze używają myszy lub klawiatury do oznaczania kliknięć w grach, ale możesz to zrobić również na telefonie komórkowym, ponieważ wersja oprogramowania Spacebar Counter Mobile bardzo dobrze reaguje na grę. Nawet użytkownicy mogą dodać licznik kliknięć na iPadzie i Androidzie lub dodać rozszerzoną klawiaturę lub mysz.
  • Zwykle licznik spacji to gra zorientowana na komputery PC lub komputery stacjonarne, która z łatwością liczy klawisze spacji. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy dodać zewnętrzną klawiaturę lub mysz, która również działa dobrze. Ale jest zalecany na komputer PC lub komputer stacjonarny.

Jak grać w grę Licznik spacji?

Najpierw kliknij podświetlony przycisk, aby uruchomić licznik kliknięć spacji, stukając kliknięcia spacji klawiatury tak szybko, jak to możliwe. Otrzymasz wynik HPS, który możesz przypisać do tabeli liderów, zaznaczając maksymalną liczbę kliknięć.

Pole modalne pokazuje wyniki, gdy stoper zatrzymuje drugie odliczanie. Tak więc dotknij spacji, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów i zwiększyć współczynnik CPS w tej grze w klikanie.

W końcu platforma, która udostępnia dziennik kliknięć, jest tutaj, aby pokazać światu twoje postępy w grze. Aby stawiać swoim przyjaciołom i przeciwnikom otwarte wyzwania, możesz skorzystać z platform mediów społecznościowych.

Na koniec przytrzymaj spację dwoma palcami i zmagaj się z generowaniem serii kliknięć spacji ręką niż mięśniami palców.

Często Zadawane Pytania

Jak szybciej kliknąć spację?

Dużo dotykasz najbardziej i zaznaczasz kliknięcia. Dlatego zależy od szybkości działania palca i tego, ile zaznaczasz. Ale wydajne urządzenia pomagają rejestrować więcej kliknięć podczas gry w licznik spacji. Najlepszą opcją jest używanie całej dłoni zamiast palca do klikania.

Jaki jest światowy rekord naciśnięć spacji?

Najwyższy rekord w grze ze spacją to 17,5 CPS, więc jeśli jesteś zainteresowany ustanawianiem rekordu dla innych, spróbuj szczęścia i uderz trochę płynniej, aby wygrać w grze i przenieść swoje wrażenia z gry na wyższy poziom.

Spacebar Counter - Spacebar Speed Test | Easy CPS Test (2024)

FAQs

What is the fastest spacebar CPS? ›

The highest speed record for the Spacebar counter is clicking the spacebar key 58 times in 5 seconds.

How do I make my spacebar counter click faster? ›

Also, a higher click rate will help you to score more in online jumping and clicking games. The best way to increase the spacebar clicking rate is to follow the butterfly clicking technique. In this technique, you use either of your fingers to tap the space key. Another way is to use both thumbs to click faster.

What is the world record for CPS? ›

World Records for Click test

The good score is 15-20 avg, that you can say rare records - not everyone can make such. The world record for the CPS test is 22, according to the Clickspeedtest.info website with latest updates.

Who is the fastest clicker ever? ›

According to Recordsetter - a website that lets player post record for everything, Per the same website, Dylan Allred from Las Vegas holds the world record for most mouse clicks in 10 seconds. The data suggest that Allerd click the mouse 1,051 times in 10 seconds.

Is spacebar the longest key? ›

Spacebar key is the longest key on Keyboard.

What is a Kohi click? ›

Kohi click test is a method to determine the ratio of clicks per second. It is similar to other click test programs, with the only significant difference being that it is featured on a Minecraft server known as Kohi. The Kohi server is popular for Hard Core Factions game modes.

Why is my spacebar bad? ›

The spacebar on your computer or laptop may not be working because the device cannot recognize the key. This can happen when the rubber-dome holding the key in place is dirty or damaged.

How do I speed up clicking? ›

Put both of your fingers on your mouse, and alternate clicking between your hands. Get a rhythm in your head, and put it into your fingers. If you still are not clicking fast enough try an auto-clicker, if it's allowed in what you are doing.

Is 14 CPS good? ›

According to our big data, the average CPS is 6.51, and the world record was said to 14.1 according to Google. People may get a bit higher score on mobile/tablet than desktop. Can you beat this?

Is 12 CPS good? ›

Do online click tests to test your clicking speed. There are plenty of websites on the internet that will test your clicking speed. The average click speed is about 6 clicks per second (CPS). A fast clicker can click at about 9-12 clicks per second.

Has a kid ever broken a world record? ›

Breaking records isn't just for adults, or animals. There are plenty of kids out there who have broken world records over the years. Roxanne Downs was 8 when she became the youngest person to edit a magazine.

What is the Kohi click? ›

Kohi click test is a method to determine the ratio of clicks per second. It is similar to other click test programs, with the only significant difference being that it is featured on a Minecraft server known as Kohi. The Kohi server is popular for Hard Core Factions game modes.

Why are spacebars so long? ›

When you look at the keys on your computer keyboard, you'll find that the most often used keys: enter, space bar and shift are larger than the other modifying keys. It's faster to hit larger targets closer to you than to hit smaller targets farther from you.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6694

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.